REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI                  Kadro Durumu 


başkanlığımız şube müdürlüğünde hizmet veren personel sayısı 49 olmasına rağmen; söz konusu personelden 2'sinin ücretsiz izinde, biri Bakanlık Makamında diğeri başka bir kurumda olmak üzere 2'sinin geçici görevli olduğu, 9'unun ise sekreter olarak görev yaptığı, şube müdürlüğümüz bünyesinde büro hizmetine fiili olarak katılan personel sayımız ise halihazırda 36'dır. 2012 yılı gelen-giden evrak kayıtlarına göre; gelen evrak sayısı 32.285, giden evrak sayısı ise 20.854'tür.

* 89 müfettiş yardımcısının 43 yetkili müfettiş yardımcısı olarak çalışmaktadır.

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI                Birleşme Sonrası


649 sayılı KHK ile 640 sayılı KHK'da yapılan değişiklikle Bakanlığımızdaki 9 farklı denetim birimi Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde birleştirilmiştir. Aşağıda Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nda görev yapan müfettişlerin daha önce görev yaptıkları birimlere göre dağılım oranlarına yer verilmektedir.

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI               Birleşme Sonrası


Not: Söz konusu rakamlara 2012 yılı Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını kazanan ve ataması yapılan Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcıları dahil değildir.