TİCARET MEVZUATI


Ticaret Kanunu (Yeni)
 
Borçlar Kanunu (Yeni)
 
Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 
Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun
 
Ticari İşletme Rehni Kanunu
 
Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 
Parekende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
 
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu
 
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 
Umumi Mağazalar Kanunu
 
Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği
 
Alışveriş Merkezleri Yönetmeliği
 
Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik
 
Anonim Şirkerlerin Genel Kurullarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Hazır Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsicileri Hakkında Yönetmelik
 
Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği
 
Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik
 
Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği
 
Esnaf ve Sanatkar Sicili Yönetmeliği
 
Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri ve Hükümet Komiserleri Hakkında Yönetmelik
 
Esnaf ve Sanatkarlar Şurası Yönetmeliği
 
Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği
 
Fiyat Etiketi Yönetmeliği
 
Garanti Belgesi Yönetmeliği
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
 
Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliği
 
Hal Hakem Heyeti ve Toptancı Hal Konseyi Hakkında Yönetmelik
 
İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği
 
Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği
 
Kooperatifler, Kooperatif Birlikleri, Kooperatif Merkez Birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Muhasebe Yönetmeliği
 
Tarm Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği
 
Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliği
 
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği
 
Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik
 
Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği
 
Pazar Yerleri Yönetmeliği
 
Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik
 
Reklam Konseyi Yönetmeliği
 
Reklam Kurulu Yönetmeliği
 
Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği
 
Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik
 
Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında Yönetmelik
 
Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik
 
Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik
 
Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik
 
Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
 
Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik
 
Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği
 
Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği
 
Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği
 
Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik