Dünya Ticaretinde, Firma Maliyetlerinin Azaltılması Rekabetin Arttırılması Stratejileri Paneli gerçekleştirildi..

Ticaret Bakanlığı himayesinde Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği tarafından, 11/12/2018 günü Ankara Ticaret Odasında düzenlenen "Dünya ticaretinde firma maliyetlerinin azaltılması, rekabetin artırılması stratejileri" konulu panel, Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz BATUR, Bakan E.Yardımcısı Fatih METİN ve ATO Başkanı Gürsel BARAN'ın katılımları ile gerçekleşti.

Bakan Yardımcıları açılış konuşmalarında, Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği tarafından gerçekleştirilen bu faaliyetlerin kurumsal yapı için çok önemli olduğu, aynı zamanda Müfettişlerin bu Paneller ile rehberlik görevlerini yürüttükleri ve önemli bir sinerji yarattıkları ifadelerine yer verdiler.

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, "Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü", "Yerinde Gümrükleme", "Tek Durak Tek Pencere" "Varış Öncesi Gümrükleme" çalışmalarından bahsederek, Ticaret Bakanlığı olarak son dönemde yaptıkları faaliyetlerin tamamının ticareti kolaylaştırmak amacı taşıdığını ve devrim niteliğinde olduğunu söyledi. Yılmaz Batur, uygulamaya koydukları yüksek güvenlikli projelerde amaçlarının ticaret erbabını kriminal vaka olarak görmek değil, ticareti hızlandırmak olduğunu söyledi. Yılmaz Batur, "Türkiye'yi en hızlı ve en kolay ticaretin adresi haline getirebilecek uygulamalar yapmayı amaçlıyoruz" dedi.

Eski Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin de konuşmasında, Bakanlık olarak "En Kolay Ticaret En Güvenli Ticaret" sloganıyla çalışmalar yürüttüklerini hatırlatarak, "Ticaretteki rekabetçiliğin en önemli noktası maliyettir. Siz ne kadar az maliyetle pazara çıkarsanız o kadar rekabet etme şansınız yüksek olur. Bu nedenle bütün işlemlerde kolaylık ve hızı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı çok iyi bir şekilde uyguluyor ve uygulamaya devam ediyor" dedi.

Özel sektörün hızlı ve pratik anlayışının kamuya yansıması gerektiğinin altını çizen Metin, "Dünyanın en büyük 10 ekonomisini hedefliyorsak işleri kolaylaştırmamız lazım. Yüksek teknolojiye geçmemiz, yüksek katma değerli ürünler ihraç etmemiz lazım" diye konuştu.

Panelistler E.Gümrük Müfettişi Sercan Bahadır, Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş ve Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Önder UYSAL;  Dünya ticaretindeki trendler ve gelişmeler, Türkiye'nin bu trendler karşısındaki konumu, firmalarımızın dış ticaret işlemlerinde karşı karşıya kaldıkları maliyetler, bu maliyetlerin azaltılabilmesi ya da kaldırılabilmesi ve dış ticarette rekabeti arttırmaya yönelik unsurlar ile Ticaret Bakanlığında yürütülen proje ve çalışmalar gibi çok değerli konular ele alındı.

Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği tarafından bu yıl İzmir ve Bursa'dan sonra 3.sü toplamda 5.si gerçekleştirilen bu Panele özel sektör ve kamudan çok farklı kesimlerden E.Müsteşarlar, Genel Müdürler, Daire Başkanları, STK lar, Dış Ticaret Firmaları, Gümrük Müşavirleri, Lojistik Firmaları ve Diğer İlgili Kurum ve Kuruluşlardan katılım gerçekleşti.

2019 Yılında da Müfettişler Derneği İstanbul, Denizli, Konya ve Samsun başta olmak üzere birçok ilde ticaretin kolaylaştırılması temalı panellerine devam edecek.


Bu Kategorideki Diğer Haberler