Halihazırda 3 grup başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 408 müfettiş Ankara, İstanbul ve İzmir çalışma merkezlerinde görevlerini sürdürmektedir. Müfettişlerin unvanlarına göre çalışma merkezlerindeki dağılım oranları tablo ve grafik olarak sunulmaktadır.