Aşağıda 640 sayılı KHK’nın 16’ncı maddesi uyarınca Makamlarının 20.09.2012 tarihli ve 26533 sayılı onayları ile söz konusu grup başkanlıkları bünyesinde görevlendirilen müfettişlerin görev yaptıkları grup başkanlıklarındaki dağılımı aşağıda sunulmuştur.
Aşağıda müfettişlerin görev yaptıkları grup başkanlıklarındaki dağılımı ayrıntılı olarak tablo halinde sunulmuştur. Söz konusu grup başkanlıkları bünyesinde görev yapan müfettiş sayısı 371 olmasına rağmen fiilen görev yapan müfettiş sayısı 299 olup, görevli müfettişlerin %19’u yani 72 müfettiş çeşitli nedenlerle fiilen denetim görevinde bulunmamaktadır. Söz konusu tabloya Başkanlığımıza yakın dönemde katılan 3 Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi ile 2012 yılı Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını kazanan ve ataması yapılan Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcılarının henüz grupları belirlenmediğinden söz konusu tabloda yer almamaktadırlar.