→Gümrük Kanunu

→Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun 

→Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

→Katma Değer Vergisi Kanunu

→Özel Tüketim Vergisi Kanunu

→Serbest Bölgeler Kanunu

→1/95 Sayılı AT-Türkiye Ortaklık Konseyi Kararı

→1972 Konteynerle İlgili Gümrük Sözleşmesi

→1975 TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi

→Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme

→Geçici İthalat Hakkında Milletlerarası Sözleşme

→Türkiye İle Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında 2006/10895 sayılı Karar

→İthalat Rejim Kararı

→İhracat Rejim Kararı

→Dahilde İşleme Rejim Kararı

→Hariçte İşleme Rejim Kararı

→2009/15481 sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar (Muafiyetler)

→Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar

→88/12944 sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Karar

→2014/6852 Vadeli İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintilerinin Takip ve Tahsili Hakkında Karar

→2015/7511 sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar

→2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejim Kararı

→2007/13033 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar

→Gümrük Yönetmeliği

→Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği

→Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği

→İthalat Yönetmeliği ve Dış Ticarette Teslim Şekilleri-INCOTERMS

→İhracat Yönetmeliği

→Tasfiye Yönetmeliği

→Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

→Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

→Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

→İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

→Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standartizasyon Yönetmeliği

→Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği