Başkanlığımız bünyesinde görev yapan müfettişlerin yarısından fazlası Başmüfettiş unvanına sahiptir. 2012 yılında yapılan Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcılığı sınavını kazanan ve ataması yapılan müfettiş yardımcıları ile beraber müfettiş yardımcılarının toplam sayı içindeki oranı %16’dan %23’e yükselmiştir.