→Ticaret Kanunu (Yeni)

→Borçlar Kanunu (Yeni)

→Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

→Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun

→Ticari İşletme Rehni Kanunu

→Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

→Parekende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

→Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

→Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu

→Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu

→Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu

→Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

→Umumi Mağazalar Kanunu

→Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği

→Alışveriş Merkezleri Yönetmeliği

→Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik

→Anonim Şirketlerin Genel Kurullarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Hazır Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik

→Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği

→Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik

→Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği

→Esnaf ve Sanatkar Sicili Yönetmeliği

→Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri ve Hükümet Komiserleri Hakkında Yönetmelik

→Esnaf ve Sanatkarlar Şurası Yönetmeliği

→Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

→Fiyat Etiketi Yönetmeliği

→Garanti Belgesi Yönetmeliği

→Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

→Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliği

→Hal Hakem Heyeti ve Toptancı Hal Konseyi Hakkında Yönetmelik

→İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği

→Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği

→Kooperatifler, Kooperatif Birlikleri, Kooperatif Merkez Birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Muhasebe Yönetmeliği

→Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği

→Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliği

→Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

→Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik

→Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği

→Pazar Yerleri Yönetmeliği

→Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik

→Reklam Konseyi Yönetmeliği

→Reklam Kurulu Yönetmeliği

→Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği

→Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik

→Sebze ve Meyve Üretici Örgütleri Hakkında Yönetmelik

→Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik

→Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik

→Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik

→Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

→Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

→Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği

→Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği

→Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği

→Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik