VİZYON
Çağdaş ve yenilikçi bir yaklaşımla, hukukun üstünlüğü ilkesinden ödün vermeksizin, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkartan, yasadışı ticareti ve yolsuzlukları önleyen, yasal ticareti kolaylaştıran bir denetim anlayışı içinde tüm kamuoyunun takdirini kazanmış bir kurul olmak.

MİSYON
Hukukun üstünlüğünü benimseyen etik bilinç, amatör ruh ve profesyonel hizmet anlayışı içinde, selektif ancak etkin, hızlı ve kararlı denetim yoluyla yasadışı ticareti ve yolsuzlukları önlemek; yasal ticareti kolaylaştırmak bağlamında Bakanlığın rekabeti, girişimciliği ve ekonomik büyümeyi teşvik eden, piyasa aktörlerinin kurumsal yapılarını güçlendiren, üreticileri ve tüketicileri koruyan, etkin, hızlı ve insan odaklı hizmet sunan politika ve uygulamalarına rehberlik etmek, dürüst ticaret erbabı ile bu alanda hizmet veren tüm aktörlerin güvencesi olmak, yaptığı denetimlerle teşkilata yüklenen görevlerin etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak.